Kiropraktisk Klinik Ishøj - Brohuset, Vejlebrovej 47, 1. sal, 2635 Ishøj
Top

Lændesmerter – har du ondt i lænden?

Symptomer fra lænden er hyppigt forekommende. Dette skyldes, at leddene i lænden er udsat for store belastninger pga. vægten fra overkroppen, og at denne samtidig er meget bevægelig.
Symptomerne fra lænden kan være centreret omkring lænden, eller i en bestemt side, men kan ligeledes trække ned i balle, lår og lyske. Symptomerne kan føles som murrende smerter, jag og/eller stivhed og være konstante, periodiske og/eller i forbindelse med bevægelser.
Har du lændesmerter?

Symptomer opstår når ”glasset er fyldt op”.
Symptomerne kan opstå pludseligt, med eller uden kendt årsag. Symptomerne kan også komme snigende over dage, uger eller sågar måneder. Fælles for symptomer gælder, at de opstår, når ryggen over tid er blevet belastet på en forkert måde og til sidst ”siger fra”. Ligesom den berømte dråbe, der får glasset til at flyde over. Således kan gentagne og ensidige arbejdsstillinger give snigende smerter, ligesom et tungt løft eller en, ellers normal, bevægelse kan medføre, at ”glasset flyder over” og smerter/gener vil opleves pludseligt eller snigende.

 

Forkerte belastninger i dagligdagen giver låste led, og låste led vil medføre gener og/eller smerter:

Den hyppigste årsag til lændesmerter og gener er låste led. Låste led opstår, når rygsøjlen belastes forkert. Forkerte belastninger af ryggen skyldes oftest dårlig kropsholdning i dagligdagen, ved fritidsaktiviteter eller på arbejde. Dårlig kropsholdning ses blandt andet, når vi går, står og sidder. Dårlig kropsholdning kan således også opstå, når vi f.eks. sidder foran en computer, blot står eller skal løfte noget fra jorden eller ud af bilen. En foroverbøjet kropsholdning i forbindelse med havearbejde er også en dårlig kropsholdning.

 

Skader giver også låste led:

Skader, små som store, medfører også forkerte belastninger af rygsøjlen. Er du faldet af cyklen, af hesten eller blevet påkørt, endda med lav hastighed, har der været en forkert belastning af rygsøjlen, og der vil med stor sandsynlighed være opstået låste led. Også selvom du ikke føler nogen mén. Låste led vil medføre symptomer, når vævet omkring det låste led er tilpas irriteret og derved påvirker nerverne. Det er ligesom den berømte dråbe, der får glasset til at flyde over, -det er bare et spørgsmål om tid!

Andre diagnoser, som kan give lændegener/smerter

 

Diskusprotrusion og diskusprolaps:

I tæt relation til det låste led, ses i nogle tilfælde symptomer på baggrund af mere udbredte skader i bruskskiven imellem ryggens hvirvler. Disse skader kaldes for diskusprotrusion og i mere alvorlige tilfælde for diskusprolaps. Her opleves der, udover generne i lænden, som regel også betydelige udstrålingssmerter/gener ned i det ene ben. Ved akut diskusprolaps vil bensmerterne ofte være værre end rygsmerterne. Der kan ligeledes være sovende/snurrende fornemmelser samt nedsat muskelstyrke og nedsat følesans i benet. Ved føleforstyrrelser i ridebuksområdet og problemer med at komme af med vandet og holde på afføring skal man kontakte læge eller sygehus, da dette kan skyldes alvorlig nerveafklemning – cauda equina.

Behandlingen af diskusprotrusioner og prolapser foregår i dag via manuelbehandling og træning. Kun i meget sjældne tilfælde kræver tilstanden operation. I henhold til den nye overenskomst med sygesikringen ydes der i dag særlig tilskud til behandling hos kiropraktor til patienter med diskusprolaps.

 

Modic:

Modic-forandringer blev beskrevet første gang i 1986 af radiologen Michael Modic.

Diagnosen beskrives som en irritationstilstand i én eller flere ryghvirvler, og denne tilstand kan findes både i lænden og i nakken.

Har du Modic-forandringer, er du ikke alene. Ca. 6 % af den danske befolkning har Modic-forandringer, der giver dem rygsmerter. Kun ganske få patienter er klar over, at Modic-forandringerne er årsagen til rygsmerterne, fordi man ikke kan se knogleforandringerne på et røntgenbillede, men kun på en MR-scanning.

Forandringerne optræder næsten altid kun i forbindelse med, at der er slidforandringer (discusdegeneration) af en discus. Der opstår knogleforandringer i ryghvirvlerne, og der ses mikrobrud og nyindvækst af smertefibre.

Modic-forandringer kan give længerevarende, varierende, lokale rygsmerter, og for at stille diagnosen skal man have lavet en MR-scanning.

Der forskes fortsat i behandling af Modic-forandringer, og der er herunder forsøgt med langvarig antibiotisk behandling, med eller uden laserbehandling.

 

Slidgigt:

Vi får alle slidgigt i større eller mindre omfang. Faktisk forholder det sådan, at 50% af dem over 40 år har slidgigt og 100% over 60 år. Læs mere om slidgigt under symptomer og slidgigt.

 

Andre årsager:

I sjældne tilfælde kan lændesmerter være af mere alvorlig karakter såsom infektioner og cancer. I disse tilfælde henvises altid til en praktiserende læge med henblik på videre undersøgelse.

Behandling af lændesmerter

Hos Kiropraktisk Klinik Ishøj er vi specialister i behandling af lændesmerter. Første gang du kommer på klinikken, vil vi optage din sygdomshistorie, herefter foretages en grundig forundersøgelse, og ved indikation foretages der en røntgenundersøgelse. Herefter planlægger vi et behandlingsforløb målrettet netop dine problemstillinger. Ofte vil et behandlingsforløb med lændesmerter bestå i manuel kiropraktikbehandling såsom ledjusteringer, bløddelsbehandling, holdningskorrektion samt øvelsesvejledning. Vi holder løbende foredrag som du vil blive opfordret til at deltage i.

Behandling af lændesmerter