Kiropraktisk Klinik Ishøj - Brohuset, Vejlebrovej 47, 1. sal, 2635 Ishøj
Top

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lisbeth Sejr Eriksen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kiropraktisk Klinik Ishøj
Ishøj Østergade 20
2635 Ishøj
CVR-nr.: 27929613
Telefon: 43543320
Mail: reception@kiropraktor-ishoj.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

3. Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik på hvilke sider, der bliver besøgt.

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics til at optimere vores hjemmeside og se, hvilket indhold vores brugere finder interessant. Google Analytics sporer brugerens adfærd og statistikken fra Google Analytics bruges til at forbedre brugervenligheden på vores website.

I vores brug af Google Analytics er de besøgende anonymiseret og ingen personlige data gemmes.

Hvordan fjerner jeg cookies?

Du kan læse om, hvordan du fjerner cookies ved at gå ind på denne side: http://www.fdih.dk/cookies/slet-dine-cookies

Alternativt kan du fjerne uønskede cookies under din browsers internetindstillinger.

Hvordan undgår jeg cookies?

Via nedenstående links kan du læse om, hvordan man undgår cookies i mest almindelige browsere:

4. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Identifikation og korrekt journalføring af følsomme persondata.
 • Kontaktinformationer til at kontakte patienten.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Sikker identifikation af patienter og korrekt mærkning af diagnostisk materiale med videre er en forudsætning for, at relevante oplysninger og procedurer benyttes til den rette patient og dermed forhindre forvekslinger. Identifikation sker via navn og Cpr-nummer. Læs mere på styrelsen for patientsikkerhed.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er undersøgelse, behandling og journalføring af personfølsomme data hos den korrekte person hvormed identifikation er nødvendig.

5. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Cpr-nummer

6. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Oplysningerne er til brug internt i klinikken, hvilket vi ansøger om samtykke til. Ved indhentning eller videregivelse af oplysninger indhenter vi samtykke forud.
 • Journalen er oprettet i et godkendt og krypteret journalsystem – ClinicCare.
 • Røntgenoptagelser lagres hos Kirpacs – Databehandler

7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

8. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indhenter dine oplysninger via sygesikringskortet samt via dit personligt udfyldte spørgeskema.

9. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at overholde loven om journalføring og opbevaring, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

10. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Personer har ret til at blive informeret om brugen af deres data med henblik på profilering og sker derfor ikke automatisk.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

12. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

13. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.